ZBIOROWA MOGIŁA

Biertułtowski Cmentarz

Mogiła jeńców radzieckich, którzy zmarli i zostali umęczeni w hitlerowskim obozie jenieckim w Radlinie. Mogiła nakrytą płytą z inskrypcją.